Общо за европейският съюз - el2congress.eu

Портал за икономически и европейски въпроси. Права, задължения, програми, сигурност на гражданите на ЕС.

ЕС

Европейската програма "Université d'ETE“ представлява летен семинар, който се организира по културни трансфери от Съвета на Европа и е създаден участието на Европейския съюз. Към програмата са включени проекти за културни маршрути на ЕС, спонсориран от Сицилия, както и самото събитие се предвижда да бъде проведено на територията на острова. Всяка дестинация или туристически маршрут се очаква да премине през редица технически разглеждания и мониторинг с цел международно одобряване. Лятното училище на Съвета на Европа е предназначена за мениджъри на школата за културни събития в Европа. Това не изключва и възможността да бъде споходена и от сесия за нови приложения. В предходни години тези събития се провеждаха в различни части на континента. В някои години главна роля имаше Страсбург. Всъщност избора на културния маршрут определя и коя дестинация, град на Европа ще бъде новата Европейска столица за една седмица. Идеята на такова издание е свързана с фокусиране над различни аспекти…
Защита права на гражданите и социалната сигурност в ЕС се свежда до движението и свободата. Тя се занимава със законодателството на множество страните членки, със системата за сигурност над социалните права на гражданите в и извън нея. Излизане от неудобни ситуации става единствено, чрез наднационален инструмент за координации, с който се елиминират противоречия, появили се по време на заложеното национални законодателства за трансгранични ситуации. В координацията на социалната сигурност не стоят в основата правата на национални системи. Всяка страна членка има свободата да осигурява своето законодателство, според обезщетенията, които й се предоставят и в зависимост от изискванията на ЕС. Европейският парламент определя правила за всички участнички, с които осигурява социална сигурност, на гражданите отиващи в друга европейска страна. Към правилата определени от ЕС се отнасят: - Всички лица, пребиваващи в ЕС, Лихтенщайн, Исландия, Швейцария и Норвегия. Правилата и сигурността важат за всички граждани живеещи и работещи в тези страни, както…